Telkimės idėjoms įgyvendinti!

Virsmo taškas 2014: Dimitrijus Kucevičius

Virsmo taškas 2014: Dimitrijus Kucevičius

Virsmo taškas 2014: Dimitrijus Kucevičius

Slėniai: virsmo taškas 2014 renginio video medžiaga.

Užduotis - eliminuoti „mirties slėnį“
Dimitrijus Kucevičius, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos inovacijų departamento direktorius