Telkimės idėjoms įgyvendinti!

Profesinis tinklas

Profesinis tinklas

Besidomintiems pesticidais ir jų panaudojimų

36 Narių/-iai

Agrobiotechnologijos

45 Narių/-iai

Geomatika

9 Narių/-iai

Apie kenkėjus ir kaip jų išvengti

6 Narių/-iai

Aplinkotyra

10 Narių/-iai

Vikas apie medų ir bites.

17 Narių/-iai

Biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo

2 Narių/-iai

Biodyzelinas, bioetanolis ir biologiniai tepalai

6 Narių/-iai

Augalinių žaliavų kokybė

4 Narių/-iai

Dujų sintezė, antros kartos skystieji biodegalai ir biovandenilis

5 Narių/-iai

Progresyvios augalininkystės inžinerija

24 Narių/-iai

Klimato kaitos poveikis miško ekosistemoms

24 Narių/-iai

Grupė besidomintiems termoenergetiniais procesais ir emisija

22 Narių/-iai

Diskusijos apie "Slėnio Nemunas" tobulinimą

41 Narių/-iai

Informacijos saugos vadybos sistemos pagal ISO/IEC 27001:2006 reikalavimus

24 Narių/-iai

Nuotolinis mokymas

50 Narių/-iai

Informacijos paslaugų ir technologijų vadybos sistemos pagal ISO/IEC 20000 reikalavimus

32 Narių/-iai

Biomasės paruošimas, logistika ir kieto kuro procesai

2 Narių/-iai

Mašinų, technologinių sistemų ir procesų automatinis valdymas

20 Narių/-iai

Biodujos

26 Narių/-iai

Nanotechnologijos yra tarpdisciplininė taikomojo mokslo ir technologijų šaka, apimanti darbą su mažomis medžiagų dalelėmis - nanodalelėmis.

47 Narių/-iai

Virtualus diskusijų klubas

55 Narių/-iai

Tiksliosios žemdirbystės technologijos

5 Narių/-iai

Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus

33 Narių/-iai

Mėšlo šalinimo, laikymo ir paskleidimo technologijos

2 Narių/-iai

Melioracija – priemonės, kurios ilgam laikui pagerina dirvožemio vandens, oro, šilumos, maisto medžiagų režimą ir sudaro sąlygas gausiam ir pastoviam

1 Narių/-iai

Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas ir naudojimas bei santykio su aplinka tyrimai

4 Narių/-iai

Informacija pie Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos veiklą, teikiamų paslaugų pristatymas

28 Narių/-iai

ANSYS, SolidWorks, baigtiniai elementai

18 Narių/-iai

Aplinkos tausojimas

2 Narių/-iai

Zondiniai tyrimai

1 Narių/-iai