Asociacijos "Slėnis Nemunas" renginiai 2022 m. kovo mėn.

 

   

 

 

PROJEKTO ,,KPP INFORMACIJOS SKLAIDA ŽEMĖS ŪKIO IR BIOEKONOMIKOS SRITYSE, NAUDOJANT SLĖNIO ,,NEMUNAS“ PATIRTĮ“ 

RENGINIAI 2022 M. KOVO MĖNESĮ

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIS „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“

Teminis renginys (apskritojo stalo diskusija) tema ,,Melioracija – kodėl reikia politinių sprendimų?“ 2022 m. kovo mėn. 24 d. vyko Vilniuje. Jis buvo skirtas suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus, pasidalyti žiniomis apie KPP įgyvendinimą ir su tuo susijusia patirtimi, spręsti specifines melioracijos problemas, plačiąją visuomenę ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką, susijusią su melioracija bei KPP, inovacijomis melioracijos srityje ir vykdomus projektus.

Pranešimai:

 • Melioracija ir politiniai sprendimai šiandien. Kas vyksta ir kodėl?

 • Melioracijos statinių nuosavybės valdymas ir politinės kryptys šiandien.

 • Reguliuojamo drenažo koncepcija ir kaip tai keičia sausinimo sistemas?

 • Išmaniojo reguliuojamojo drenažo prototipo technologijų pristatymas.

Atvirojo stalo diskusija Varėnos r. Merkinės sen., Panaros km. vyko 2022 m. kovo mėn. 25 d., tema „Augalininkystės sultingų produktų kokybės saugojimas”.

Pristatyti:

 • Inovatyvūs sprendimai sultingų ir žolinių augalų derliaus bei biologinės vertės išsaugojimui.

 • Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybės žemės ūkio technologijose.

 • Vaistiniai ir prieskoniniai augalai, jų auginimo ir panaudojimo perspektyvos.

 • Pristatytas ūkis ir jame naudojamų derliaus auginimo, dorojimo ir perdirbimo technologijos.

Atvirojo stalo diskusijoje 2022 m. kovo mėn. 28 d. Parovėjos km., Biržų r. gyvulininkystės specialistai ir suinteresuoti asmenys rinkosi į diskusiją tema „Gyvulininkystės ūkio karvių bandos struktūra ir jos gerinimas Vaidutės Stankevičienės ūkio pavyzdžiu“.

Kalbėta temomis:

 • Pažangių technologijų taikymas pieninių karvių bandos produktyvumo ir veislinės vertės gerinimui.

 • Užtrūkusių, tranzitinio periodo ir šviežiapienių karvių mitybos optimizavimas.

 • Veršelių auginimo ypatumai nuo veršelio iki aukšto produktyvumo pirmaveršės karvės (šėrimo, girdymo ir priežiūros technologijos), sveikatingumo užtikrinimo priemonės ir problemų sprendimai.

 • Aukšto produktyvumo pieninių karvių sveikatingumo valdymas pagal pieno ir kraujo rodiklius. Telyčių ir karvių reprodukcijos valdymas.

Projektas ,,KPP informacijos sklaida žemės ūkio ir bioekonomikos srityse, naudojant Slėnio ,,Nemunas“ patirtį“ vykstantis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas”, Nr. PLKT-KK-20-1-01756-PR001.

Nuotraukų galerija: