Visos naujienos

Patvirtinta nauja Asociacijos "Slėnis Nemunas" Tarybos sudėtis

2016 m. balandžio 14 d. Asociacijos "Slėnis Nemunas" visuotinis narių susirinkimas patvirtino naują Tarybos sudėtį:
Tarybos pirmininkas Zenonas Dabkevičius - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro direktorius,
Tarybos pirmininko pavaduotojas Antanas Maziliauskas - Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius,
Tarybos pirmininko pavaduotojas Henrikas Žilinskas - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos kancleris,
Tarybos pirmininko pavaduotojas Edvardas Makelis - VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius,

Mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti sulauktas rekordinis paraiškų skaičiaus

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ sulaukta 292 paraiškų, planuojamų įgyvendinti bendra projektų vertė – 311,18 mln. eurų. Paraiškas pagal šią priemonę galėjo teikti tiek jau veikiančios, tiek įsteigtos naujos įmonės taikomiesiems moksliniams tyrimams, produkto prototipo sukūrimui ir bandymui, laboratorijų įrengimui, tyrėjų personalui išlaikyti ir kitoms su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusioms veikloms.

Sumanios agroinovacijos: valstybė + mokslas + verslas

Tarptautinės žemės ūkio parodos "Ką pasėsi...2016" metu - balandžio 1 d. įvyko ŠMM, ŪM, MITA, ASU ir slėnio “Nemunas” organizuotas seminaras "Sumanios agroinovacijos: valstybė + mokslas + verslas".
Renginio metu buvo aptartos finansavimo galimybės verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimui, kuo mokslas gali būti naudingas verslui, pristatytos sėkmės istorijos ir galimybės verslui „Nemuno“ slėnyje.

Seminaro pranešimai pridėti prie dokumentų.

Kviečiama teikti idėjas ir siūlymus dėl Europos Inovacijų Tarybos kūrimo

Europos Komisija inicijuoja Europos Inovacijų Tarybos steigimą ir kviečia visus suinteresuotus asmenis iki balandžio 29 dienos teikti idėjas dėl šios Tarybos veiklos gairių.

Šiuo metu Europos Sąjunga pasižymi mokslinėmis žiniomis, aukšto lygio moksliniais tyrimais, tačiau gerokai atsilieka nuo JAV pagal išskirtinių ir didelį pasisekimą turinčių inovacijų, pasaulinio lygio startuolių skaičių. Naujai kuriama Europos Inovacijų Taryba turėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo.

Priemonės „Eco-inovacijos LT“ kvietimas teikti paraiškas

Informuojame, kad š. m. kovo 7 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“.

Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas (toliau – AVS), atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.

ES investicijos pakėlė Lietuvos mokslą, technologijas ir inovacijas į aukštesnį lygį

Finansų ministerijos duomenimis, 2007–2013 m. ES fondų lėšomis sukurta esminė mokslo tyrimams ir eksperimentinei plėtrai reikalinga infrastruktūra, į kurią investuota daugiau kaip 1 mlrd. eurų. Per ateinančius keletą metų infrastruktūros plėtrai bus skirta dar 670 mln. eurų – dešimtadalis visų 2014-2020 m. Lietuvai skirtų ES struktūrinių fondų lėšų.

Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro (KTPC) atidarymas

Lapkričio 20 dieną Slėnis „Nemunas“ galima vadinti paskutiniuoju Slėnio infrastruktūros kūrimo akordu. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro atidarymas vainikuoja pirmojo Slėnio „Nemunas“ infrastruktūros kūrimo etapo pabaigą, kuris pagal Slėnio „Nemunas“ programą buvo statomas Slėnio dalyvių sinergijai užtikrinti.

Programos „Horizontas 2020“ idėjų mugė Rygoje

„Enterprise Europe Network Latvia“ 2015 m. lapkričio 4 d. Rygoje (Latvija) rengia programos „Horizontas 2020“ idėjų mugę. Renginyje kviečiami dalyvauti verslo atstovai ir tyrėjai, dirbantys visos Europos universitetuose. Dalyvavimas nemokamas. Paramą renginiui skyrė Latvijos investicijų ir plėtros agentūra ir Europos Komisija.

Idėjų mugėje yra galimybė:

Baigėsi kasmetinė paroda "Sprendimų ratas"

Aleksandro Stulginskio universitete vykusioje miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės technologijų parodoje „Sprendimų ratas 2015“ Slėnio ,,Nemunas“ dalyvių veikla buvo pristatyta kitaip. Šį kartą greta ekspozicijų, renginių, seminarų ir diskusijų buvo pasirinktas tiesioginės transliacijos iš vykstančių renginių modelis. Parodos dalyviai iš įmonių, asociacijų, organizacijų, svečiai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Estijos ir Baltarusijos galėjo nenutrūkstamai stebėti renginių transliaciją parodų paviljone.

Mokslo triumfo diena Babtuose

Rugsėjo 25 dieną Babtuose, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute, įvyko integruoto mokslo, studijų ir verslo centro „Nemunas“ atviros prieigos Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos atidarymas.

Ūkio ministerija iš 2007–2013 m. ES paramos skyrė 1,1 mln. eurų laboratorijai įrengti – ji aprūpinta technologiniam procesui reikalinga bazine įranga ir baldais.

Atviros prieigos Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos atidarymas ir konferencija

Rugsėjo 25 dieną LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas maloniai kviečia Jus dalyvauti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Sodininkystės ir daržininkystės instituto, Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro „Nemunas“ atviros prieigos Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos atidaryme. Taip pat Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros organizuojamoje konferencijoje „Agroinovacijos ir maisto technologijos: sprendžiamos problemos ir iššūkiai“.

Daugiau informacijos:

Puslapiai