Programos „Horizontas 2020“ idėjų mugė Rygoje

„Enterprise Europe Network Latvia“ 2015 m. lapkričio 4 d. Rygoje (Latvija) rengia programos „Horizontas 2020“ idėjų mugę. Renginyje kviečiami dalyvauti verslo atstovai ir tyrėjai, dirbantys visos Europos universitetuose. Dalyvavimas nemokamas. Paramą renginiui skyrė Latvijos investicijų ir plėtros agentūra ir Europos Komisija.

Idėjų mugėje yra galimybė:

  • susirasti potencialių partnerių ir suburti akademinį ir verslo konsorciumą projektui įgyvendinti,
  • pristatyti naujas, inovatyvias technologijas,
  • aptarti bendradarbiavimo galimybes,
  • susitikti su įvairių šalių mokslinių institutų, universitetų ir verslo atstovais,
  • dalyvauti seminare, skirtame pristatyti „Horizonto 2020“ programos paraiškų rengimą.

Numatyta 15 dvišalių dalyvių susitikimų, kurių vieno trukmė iki 20 min. Dalyviai, pateikę registracijos duomenis, galės sukurti savo institucijos profilį bei paskirti dvišalius susitikimus su dominančiais dalyviais (arba būti pakviestais kitų dalyvių). Tik abiejų dalyvių patvirtinti dvišaliai susitikimai bus įtraukti į programą.

Išsamesnė informacija apie idėjų mugę:

Svarbu žinoti, kad:

  • Registracijos ir įstaigos profilio pateikimo pabaiga – 2015 m. spalio 28 d.
  • Dvišalio susitikimo paskyrimas elektroniniu būdu – 2015 m. lapkričio 3 d.

Šaltinis: LMT

http://www.lmt.lt/lt/naujienos/kitu-instituciju-naujienos/h2020_muge_201...