Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro (KTPC) atidarymas

Lapkričio 20 dieną Slėnis „Nemunas“ galima vadinti paskutiniuoju Slėnio infrastruktūros kūrimo akordu. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro atidarymas vainikuoja pirmojo Slėnio „Nemunas“ infrastruktūros kūrimo etapo pabaigą, kuris pagal Slėnio „Nemunas“ programą buvo statomas Slėnio dalyvių sinergijai užtikrinti.

Sveikiname Slėnio „Nemunas“ dalyvius ir drauge džiaugiamės, kad turėsime komunikavimui tinkamą erdvę, kurioje mokslo, studijų ir verslo atstovai turės galimybę drauge įgyvendinti savo idėjas, kurti ir vystyti naujus verslus, užtikrinti nenutrūkstamą Slėnio „Nemunas“ plėtrą.

Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro (KTPC) atidarymas neatsitiktinai sutampa su Aleksandro Stulginskio universitete vykstančia tarptautine konferencija ,,RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress“. ASU – Slėnio iniciatorius ir steigėjas, jo teritorijoje koncentruota didžioji Slėnio infrastruktūros dalis, įskaitant ir patį KTPC. Tarptautinio renginio metu turime galimybę pranešti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio partneriams ir svečiams apie atsiveriančias naujas galimybes partnerystei ir aktyviam komunikavimui stiprinti.

Asociacija ,,Slėnis Nemunas”, būdama Slėnio programos koordinatore, didžiuojasi atsiveriančiomis naujomis komunikavimo galimybėmis, sveikina visus Slėnio dalyvius ir kviečia į KTPC atidarymą, kuris vyks 2015 m. lapkričio 20 dieną ASU IV rūmuose (Universiteto g. 8a, Akademija).

Daugiau informacijos apie konferenciją ir centro atidarymą:

http://www.ruraldevelopment.lt/