HORIZONTAS 2020 leidinys apie projektines galimybes

Visuomenės informavimui išleidžiamas jau antrasis HORIZONTAS 2020 Leidinys anglų kalba - HORIZON 2020 Projects.
 
Šiame periodiniame leidinyjes informatyviai ir išsamiai pateikiama analizė ir pastabos apie programą "Horizontas 2020". Leidinyje gausu išskirtinių svarbiausių Europos politikų, taip pat žymių mokslininkų, įgyvendinančių Horizontas 2020 finansuojamus mokslinius tyrimus savo kompetencijos srityse intervių ir straipsnių.
 
Šios programos populiarinimui leidžiamas periodinis leidinys.
 
HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių. Programoje HORIZONTAS 2020 bus finansuojamos visos inovacijų grandies dalys – nuo idėjos iki rinkos, vadovaujantis 3 pagrindiniais vertinimo kriterijais: aukštos kokybės moksliniais tyrimais, konkurencinga pramone ir nauda visuomenei. 
 
HORIZONTAS 2020 Programos biudžetas sieks virš 70 mlrd. eurų 2014–2020 m. periodui. Programa turės 3 prioritetus:
  • ES mokslo pozicijai stiprinti
  • pramonės lyderystei
  • didžiausiems socialiniams iššūkiams spręsti
Daugumą jau patvirtintų įvairių Horizon 2020 sričių darbo programų galite rasti čia:
 
Naudingos nuorodos